Simptomë menduarit dëmtuar dhe sëmundja e tij karakteristike e vonuar mendor, çmenduri, skizofreni, etj


Shkelja e të menduarit, shënohet si termin "mendoi çrregullim", po mendon të thyer strukturën e saj, përmbajtjen dhe ritmin (shkelja e folësit, komponent motivues dhe anën operative). Shkelja e të menduarit mund të shfaqet në mënyra të ndryshme dhe me saktësi të përcaktuar se kur një përgjithësim i një grupi të një numri të çrregullimeve, ne e konsiderojmë ato më poshtë.

Shkelja e të menduarit mund të manifestohet në format e mëposhtme: