Informacion i ri në lidhje me pathophysiology e skizofrenisë


Të hartojë informacion mbi pathophysiology e çrregullimeve skizofrenike konsideruar fenomenologjisë, gjenetika, ndryshimet njohëse dhe biokimisë lejuara për të formuluar hipoteza

 

sipas të cilit personat me çrregullime shizotipalnymi dhe në pacientët me skizofreni kanë një anomali gjenetike të përbashkët, e cila është zbatuar mosfunksionim Zhvillimit të Zonave të përkohshme të trurit nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm të mjedisit (kryesisht për shkak të hipoksi).

Ndikimi i mjedisit në zhvillimin e psikozë skizofrene


// '); //]]>

Megjithatë, nën kushte të favorshme, shkeljet mjedisore, karakteristikë e skizofrenisë (ndryshimit të vëllimit të lëvore ballore, destabilizimi i aktivitetit të trurit dopaminergjike, sidomos në strukturat subcortical) nuk zhvillohet.

Diagnoza e hershme përmirëson efikasitetin e trajtimit

// '); //]]>

Besohet se korteksi frontal mund të ketë rezerva në nivel njohës (intelektual). Kështu, predispozitë gjenetike për sëmundje, varësisht nga faktorët e mjedisit të formuara ndjeshmërinë individuale për psikoza kronike skizofrenike apo çrregullime të spektrit të butë skizofrenike, është thelbësore për të përcaktuar efektivitetin dhe mundësinë e qëllimit të hershëm ndërhyrjes terapeutike.