Mysterious kut Shpirti rus matur Harvardit


Ekipi ruso-amerikan i psikologëve në kuadër të hulumtimit krosskulturnyh zbuluar tipare të përbashkëta dhe të ndryshme në një numër të vlerësimeve morale në grupe (Anglisht) anketuarve ruse dhe perëndimore.

 

Qëndrimi ndaj krimit


// '); //]]>

Psikologët të interesuar në këtë rast, raporti i njerëzve për të kryer krime, ata ishin të detyruar subjektet të zgjedhin mes veprimit dhe mosveprimit, ose kryerjen indirekte personale e një krimi në mes efekt të drejtpërdrejtë të dëmshëm apo efekte anësore të dëmshme.

Besnikëri të anketuarit ruse

// '); //]]>

Intervistuarit-folëse rusë ishin më pak kategorik në vendimet e tyre, përkulur vlerësimeve "mundet", "i autorizuar", dhe jo për të "ndaluar" ose "gjithmonë"; Ata gjithashtu vënë përpara zgjidhjet më kufizuese se veprime të detyrueshme. Përveç kësaj, ndryshe nga grupi perëndimor, rusisht-folëse të anketuarit nuk janë vlerësuar gjithmonë veprime me qëllim të keq në mënyrë të qartë të rreptë sesa mosveprimit, duke çuar në rezultate të ngjashme të rënda.